Thông tin tài khoản :

Phạm Nguyễn Thi : 

  • Vietcombank 0301000336383
  • Quân đội MB 0080183386666
  • Vietinbank 102000501669